Radość Słońca

KONKURS

REGULAMIN

  1. Organizatorem konkursu jest Auto-Gaz Hi-Fi Bartłomiej Dudek z siedzibą w Łęcznej (ul. Cegielniana 3, 21-010 Łęczna), NIP: 7131174508.
  2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 16 grudnia 2020 roku i trwa do 30 grudnia 2020 roku do godziny 23:59 (data zakończenia) czasu lokalnego, czyli właściwego dla siedziby Organizatora.
  3. Wyniki zostaną ogłoszone na profilu Facebook Organizatora, czyli na stronie IMEDI Akademia Zdrowia w postaci nowego posta z podaniem imienia i nazwiska zwycięzcy w dniu 31 grudnia nie później niż w południe. Organizator zastrzega sobie także prawo do poinformowania zwycięzcy za pomocą komunikatora Messenger.
  4. W konkursie udział wziąć mogą wszyscy użytkownicy portalu Facebook, posługujący się prywatnym kontem, którzy ukończyli 18 rok życia i są fanami profilu Organizatora (polubili profil). W konkursie nie mogą brać udziału inne niż prywatne konta na Facebook.
  5. Aby wziąć udział w konkursie, należy opublikować w komentarzu pod postem wykonane przez siebie zdjęcie, którego tematem jest „Słoneczna radość”.
  6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Uczestników konkursu jakichkolwiek praw autorskich, ani za treść publikowanych zdjęć. Niedozwolone jest publikowanie zdjęć, których treść nawołuje do nienawiści bądź do znieważania dotyczącego rasy, religii, kultury, orientacji seksualnej, płci lub tożsamości, ani też zdjęć o treści pornograficznej.
  7. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, której opublikowane zdjęcie spodoba się Organizatorowi najbardziej.
  8. Nagrodą w konkursie jest Voucher Prezentowy upoważniający do odbycia 5 sesji w saunie infrared mieszczącej się w IMEDI Akademia Zdrowia pod adresem Nowogród 5B, 21-010 Łęczna k/Lublina. Wartość vouchera to 100zł. Voucher musi zostać zrealizowany w ciągu 3 miesięcy od dnia wystawienia. Nie ma możliwości wymiany vouchera na nagrodę pieniężną.
  9. W zależności od ustaleń nagroda zostanie wysłana w dniu 4 stycznia 2021 roku Pocztą Polską na podany przez Zwycięzcę adres lub może zostać odebrana w tym samym dniu w IMEDI Akademia Zdrowia pod adresem Nowogród 5B, 21-010 Łęczna k/Lublina. W przypadku wysyłki koszt ponosi Organizator, a w przypadku odbioru osobistego koszt dojazdu ponosi Zwycięzca.
  10. Konkursem zarządza IMEDI Akademia Zdrowia (Auto-Gaz Hi-Fi Bartłomiej Dudek z siedzibą w Łęcznej, ul. Cegielniana 3, 21-010 Łęczna, NIP: 7131174508). Dane Uczestników konkursu będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu obsłużenia konkursu i nie będą przekazywane żadnym innym podmiotom, za wyjątkiem Poczty Polskiej, jeśli Zwyciężca wybierze jako formę dostarczenia nagrody przesyłkę. Jedynym miejscem, w którym zgromadzone zostaną dane Uczestników jest profil Facebook Organizatora. Dane te obejmują nazwę (najczęściej imię i nazwisko) profilu Uczestnika. Dodatkowo dane adresowe Zwycięzcy konkursu przechowywane będą przez okres 14 dni w Aplikacji Messenger Organizatora.
  11. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.
  12. Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika.
  13. Niezależnie od pozostałych postanowień regulaminu, Zwycięzca konkursu traci prawo do nagrody, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe, co uniemożliwi przekazanie nagrody.
  14. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu z ważnych powodów, niezawinionych przez Organizatora, z zastrzeżeniem, że zmiany w regulaminie nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników konkursu. Informacja o zmianach regulaminu zostanie opublikowana na stronie konkursu.
  15. Nie dotrzymanie powyższych zasad spowoduje dyskwalifikacje Uczestnika konkursu i utratę prawa do nagrody.