Poprawa stanu zdrowia

KOMORA HIPERBARYCZNA

Poprawa stanu zdrowia

KOMORA HIPERBARYCZNA

Żyj pełnią szczęścia!

HIPERBARIA

Słowo hiperbaryczny znaczy „mający ciśnienie wyższe od atmosferycznego”. Terapeutycznym środkiem medycyny hiperbarycznej jest zróżnicowane ciśnienie. Korzyści wynikające ze zróżnicowanego ciśnienia wykorzystywano w lecznictwie już od XVII wieku. Pierwszą komorę hiperbaryczną skonstruował w 1662 roku dr C. Henshaw. Wierzono, że obniżone ciśnienie jest pomocne w leczeniu chronicznych dolegliwości, natomiast podwyższone ciśnienie dobrze się sprawdza w przypadku dolegliwości ostrych.

Hiperbaryczna terapia tlenowa stosowana jest zarówno w profilaktyce szeregu dolegliwości jak i poprawie ogólnego stanu zdrowia. Efektywnie nasyca tlenem cały organizm. Korzystnie wpływa na poprawę osiągów sportowych, urodę oraz regenerację organizmu.

W komorze hiperbarycznej środowisko jest w pełni kontrolowane pod względem wilgotności, temperatury, ciśnienia całkowitego oraz częściowego ciśnienia tlenu.

Tlenoterapia hiperbaryczna jest metodą bardzo prostą, bezpieczną, bezbolesną i nieinwazyjną. Nie powoduje przy tym żadnych szkodliwych skutków ubocznych.

TLENOTERAPIA HIPERBARYCZNA

Hiperbaryczna terapia tlenowa (ang. HBOT, hyperbaric oxygen therapy) skuteczna jest przede wszystkim we wspieraniu leczenia wszystkich chorób powodowanych przez niedokrwienie (a tym samym niedostateczne dotlenienie tkanek) oraz objawiających się obrzękiem.

O tlenoterapii hiperbarycznej mówimy wówczas, gdy spełnione są jednocześnie trzy poniższe warunki:

 • zabieg terapeutyczny ma miejsce w dedykowanej temu komorze;
 • osoba poddająca się terapii wdycha czysty tlen – oznacza to, że w komorze nie występują inne gazy (jak w powietrzu, którym na co dzień oddychamy, gdzie tlen stanowi zaledwie około 21%);
 • wewnątrz komory ciśnienie jest wyższe nawet dwukrotnie niż ciśnienie otoczenia (ciśnienie atmosferyczne) – co oznacza do 9,5 razy większą ilość tlenu od tej w normalnym powietrzu.

HIPERBARIA

Słowo hiperbaryczny znaczy „mający ciśnienie wyższe od atmosferycznego”. Terapeutycznym środkiem medycyny hiperbarycznej jest zróżnicowane ciśnienie. Korzyści wynikające ze zróżnicowanego ciśnienia wykorzystywano w lecznictwie już od XVII wieku. Pierwszą komorę hiperbaryczną skonstruował w 1662 roku dr C. Henshaw. Wierzono, że obniżone ciśnienie jest pomocne w leczeniu chronicznych dolegliwości, natomiast podwyższone ciśnienie dobrze się sprawdza w przypadku dolegliwości ostrych.

Hiperbaryczna terapia tlenowa stosowana jest zarówno w profilaktyce szeregu dolegliwości jak i poprawie ogólnego stanu zdrowia. Efektywnie nasyca tlenem cały organizm. Korzystnie wpływa na poprawę osiągów sportowych, urodę oraz regenerację organizmu.

W komorze hiperbarycznej środowisko jest w pełni kontrolowane pod względem wilgotności, temperatury, ciśnienia całkowitego oraz częściowego ciśnienia tlenu.

Tlenoterapia hiperbaryczna jest metodą bardzo prostą, bezpieczną, bezbolesną i nieinwazyjną. Nie powoduje przy tym żadnych szkodliwych skutków ubocznych.

TLENOTERAPIA HIPERBARYCZNA

Hiperbaryczna terapia tlenowa (ang. HBOT, hyperbaric oxygen therapy) skuteczna jest przede wszystkim we wspieraniu leczenia wszystkich chorób powodowanych przez niedokrwienie (a tym samym niedostateczne dotlenienie tkanek) oraz objawiających się obrzękiem.

O tlenoterapii hiperbarycznej mówimy wówczas, gdy spełnione są jednocześnie trzy poniższe warunki:

 • zabieg terapeutyczny ma miejsce w dedykowanej temu komorze;
 • osoba poddająca się terapii wdycha czysty tlen – oznacza to, że w komorze nie występują inne gazy (jak w powietrzu, którym na co dzień oddychamy, gdzie tlen stanowi zaledwie około 21%);
 • wewnątrz komory ciśnienie jest wyższe nawet dwukrotnie niż ciśnienie otoczenia (ciśnienie atmosferyczne) – co oznacza do 9,5 razy większą ilość tlenu od tej w normalnym powietrzu.

EFEKTY TERAPEUTYCZNE HIPERBARII

Jednym z długotrwałych rezultatów tlenoterapii hiperbarycznej jest angiogeneza. Jest to niezbędny w gojeniu się ran proces powstawania nowych naczyń krwionośnych. Terapia hiperbaryczna wspomaga również tworzenie się nowych komórek kolagenowych, reguluje działanie leukocytów, czyli białych krwinek układu odpornościowego. Badania wykazały, że działanie bakteriobójcze leukocytów słabnie w mało natlenionym środowisku. Kiedy ciśnienie tlenu jest podwyższone, aktywność leukocytów zwiększa się.

EFEKTY TERAPEUTYCZNE HIPERBARII

Jednym z długotrwałych rezultatów tlenoterapii hiperbarycznej jest angiogeneza. Jest to niezbędny w gojeniu się ran proces powstawania nowych naczyń krwionośnych. Terapia hiperbaryczna wspomaga również tworzenie się nowych komórek kolagenowych, reguluje działanie leukocytów, czyli białych krwinek układu odpornościowego. Badania wykazały, że działanie bakteriobójcze leukocytów słabnie w mało natlenionym środowisku. Kiedy ciśnienie tlenu jest podwyższone, aktywność leukocytów zwiększa się.

EFEKTY TERAPEUTYCZNE HIPERBARII

Jednym z długotrwałych rezultatów tlenoterapii hiperbarycznej jest angiogeneza. Jest to niezbędny w gojeniu się ran proces powstawania nowych naczyń krwionośnych. Terapia hiperbaryczna wspomaga również tworzenie się nowych komórek kolagenowych, reguluje działanie leukocytów, czyli białych krwinek układu odpornościowego. Badania wykazały, że działanie bakteriobójcze leukocytów słabnie w mało natlenionym środowisku. Kiedy ciśnienie tlenu jest podwyższone, aktywność leukocytów zwiększa się.

 

Tlenoterapia hiperbaryczna pomaga wyrównać przepływ krwi w obszarach, w których perfuzja nie jest prawidłowa. Dokonuje się to dzięki utrzymaniu przepływu krwi w miejscu niedokrwienia oraz zwężeniu naczyń w zdrowym obszarze.

Kolejnym pozytywnym efektem terapeutycznym tlenoterapii hiperbarycznej jest wzmocnienie działania niektórych antybiotyków. Ponadto reaktywne formy tlenu (RFT, wolne rodniki) wspomagają zabijanie bakterii beztlenowych, które przyczyniają się do rozwoju wielu chorób (w tym nowotworów i nadciśnienia).

WSKAZANIA DO TLENOTERAPII HIPERBARYCZNEJ

Europejski Komitet Medycyny Hiperbarycznej zaleca stosowanie terapii hiperbarycznej w następujących przypadkach:

 • zatrucie tlenkiem węgla,
 • doszczepienie kończyn,
 • zespół stopy cukrzycowej,
 • martwicze zapalenie jelit,
 • trudno gojące się rany wtórne,
 • ostre zaburzenia niedokrwienne oczu,
 • oparzenia 2. stopnia oraz oparzenia powyżej 20% powierzchni ciała,
 • przewlekłe zapalenie kości,
 • popromienne uszkodzenie tkanek miękkich, krtani oraz zapalenie jelit i odbytnicy,
 • nagły niedosłuch,
 • przeszczepy skóry i obszary skórne zagrożone martwicą,
 • infekcje z udziałem beztlenowców.

Wskazaniami do terapii hiperbarycznej są również:

 • autyzm,
 • niedokrwienie twardówki oka lub jej zanik,
 • uszkodzenia na skutek zmiażdżenia (zespół ciasnoty powięziowej, zasinienia, krwawienia, uszkodzenia nerwów, złamania, skaleczenia <w tym rany otwarte>, zmiażdżone palce, infekcje wtórne),
 • uszkodzenia mózgu (np. zespół powstrząsowy po niewielkim urazie mózgu),
 • owrzodzenie w zespole stopy cukrzycowej,
 • udar mózgu (wylew oraz udar niedokrwienny),
 • zespół bolesnego pęcherza (śródmiąższowe zapalenie pęcherza).

Hiperbaryczna terapia tlenowa bardzo często wykorzystywana jest do leczenia dolegliwości związanych z nurkowaniem.

KOMORA HYBRYDOWA

Do dyspozycji posiadamy nowoczesną jednoosobową komorę hybrydową (hiperbaryczną oraz normobaryczną) OXYstar typ 1700 – wyposażoną we wszystko, co jest potrzebne, by w pełni korzystać z dobrodziejstwa terapii tlenem. Komora OXYstar zapewnia najwyższy komfort w trakcie zabiegu, umożliwiając korzystanie z tlenoterapii w pozycji leżącej, półleżącej lub siedzącej na bardzo wygodnym fotelu. Dzięki ułatwionemu wchodzeniu, doskonale sprawdza się u osób mniej sprawnych i starszych. Komora wyposażona jest w system automatycznej dezynfekcji.

KOMORA HYBRYDOWA

Do dyspozycji posiadamy nowoczesną jednoosobową komorę hybrydową (hiperbaryczną oraz normobaryczną) OXYstar typ 1700 – wyposażoną we wszystko, co jest potrzebne, by w pełni korzystać z dobrodziejstwa terapii tlenem. Komora OXYstar zapewnia najwyższy komfort w trakcie zabiegu, umożliwiając korzystanie z tlenoterapii w pozycji leżącej, półleżącej lub siedzącej na bardzo wygodnym fotelu. Dzięki ułatwionemu wchodzeniu, doskonale sprawdza się u osób mniej sprawnych i starszych. Komora wyposażona jest w system automatycznej dezynfekcji.

Komora wyposażona jest w system automatycznej dezynfekcji, eliminujący szkodliwe drobnoustroje, w tym wirusy oraz bakterie. W dobie pandemii możesz zatem być spokojny o swoje zdrowie korzystając w naszym gabinecie z dobrodziejstw jednoosobowej komory normobarycznej i hiperbarycznej.

IMEDI Akademia Zdrowia

PRZECIWWSKAZANIA DO HIPERBARYCZNEJ TERAPII TLENEM

Z komory hiperbarycznej bezwzględnie nie powinno się korzystać w poniższych przypadkach:

 • terapia chlorowodorkiem doksorubicyny (Adriamycyna) – lek stosowany w leczeniu różnych rodzajów nowotworów (blokuje dysmutazę podtlenkową);
 • terapia disulfiramem (Antabus) – lek stosowany w przewlekłej chorobie alkoholowej;
 • terapia bleomycyną – lek używany w chemioterapii do leczenia niektórych nowotworów;
 • terapia cisplatyną – lek stosowany w przypadku różnych nowotworów;
 • terapia octanem mafenide (Sulfamylon) – lek stosowany w przypadku poważnych oparzeń;
 • nieleczona odma opłucnowa – nagromadzenie się powietrza (lub też innego gazu) w jamie opłucnej lub klatce piersiowej.

Do przeciwwskazań względnych do hiperbarii (HBOT) natomiast zaliczamy poniższe kondycje:

 • ciąża;
 • ostra klaustrofobia;
 • nowotwór;
 • zablokowanie trąbki Eustachiusza;
 • bóle i chroniczne zapalenie zatok;
 • zapalenie górnych dróg oddechowych;
 • zmiany w widzeniu (katarakta, postępująca krótkowzroczność);
 • przebyte zapalenie nerwu wzrokowego;
 • problemy związane z insuliną;
 • wysoka ciepłota ciała;
 • infekcja wirusowa;
 • implanty;
 • choroba dekompresyjna;
 • epilepsja, drgawki, konwulsje;
 • astma lub świszczący oddech oraz inne choroby płuc;
 • barotrauma ucha środkowego oraz płuc;
 • nurkowanie lub latanie;
 • dusznica bolesna (ból serca);
 • zapalenie mięśnia sercowego;
 • zabiegi na klatce piersiowej;
 • katar sienny (częsty lub poważny);
 • nadużywanie narkotyków i alkoholu;
 • krwawienia lub inne zaburzenia krwi;
 • przetrwały otwór owalny (ang. PFO);
 • przebyta spontaniczna odma opłucnowa;
 • sferocytoza wrodzona;
 • przebyta chirurgia otosklerozy;
 • problemy dentystyczne (aerodontalgia);
 • rozedma z retencją CO2;
 • niski próg drgawkowy.

Uwaga! Jeśli nie jesteś pewien, czy możesz skorzystać z komory hiperbarycznej, skonsultuj się proszę ze swoim lekarzem.
Inną niż hiperbaria terapią tlenem jest normobaria. Więcej o normobarii możesz przeczytać >>tutaj<<.

Czas trwania sesji terapeutycznej HBOT: 75 minut.